LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 7. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 18
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prípade neakceptovania vyššie uvedených pripomienok navrhujeme, nakoľko uplatňovanie práv sa na strane verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v zmysle tohto ustanovenia javí ako značne obmedzené navrhujeme, aby v dôvodovej správe spomínané čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky bolo zahrnuté medzi povinne vyžadované podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.