LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 38 (§ 158b)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom znení § 158b ods. 2 písm. f) odporúčame vypustiť slovo „kompletne“.
 V odseku 3 navrhujeme v prvej vete vypustiť slová „všetky požadované“ a za slovo „náležitosti“ vložiť slová „podľa odseku 2“ (legislatívno-technická pripomienka).

 V navrhovanom znení odseku 4 odporúčame z dôvodu absencie úpravy doplniť, ako bude úrad postupovať v prípade, ak  prevádzkovateľ nenahlási zmenu údajov.