LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 25
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Obsah bodu 25 navrhujeme z dôvodu upresnenia zákaziek upraviť, nakoľko jeho predložené znenie nekorešponduje s dôvodovou správou a taktiež by bolo v rozpore s ustanovením § 52 ods. 2 a 3 platného znenia zákona.