LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 1. K čl. I bodu 2
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom odseku 4 odporúčame za slovami „vo verejnom obstarávaní“ vypustiť slová „hospodárskemu subjektu“ a vložiť ich za slovo „účasť“ (gramatická úprava textu).