LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 66 [§ 182 ods. 2 písm. b)]
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam slová „§ 10 ods. 10 alebo § 117 ods. 6“ nahradiť  slovami  „§ 10 ods. 10, § 111 ods. 2 alebo § 117 ods. 6“.   

Úpravu tohto ustanovenia navrhujem z dôvodu, že návrhom sa zjednocuje právna úprava posielania súhrnných správ (§ 10 ods. 10, § 111 ods. 2 a § 117 ods. 6), čo je potrebné vyjadriť aj v ustanovení upravujúcom skutkovú podstatu správneho deliktu.