LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 21 (§ 49 ods. 6)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie odporúčam precizovať, pretože nie je zrejmé, ako bude obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ postupovať, ak uchádzač predloží ponuku v rámci skupiny dodávateľov a následne predloží ponuku sám za seba, čim by bola automaticky diskvalifikovaná ponuka skupiny uchádzačov.