LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 3 (§ 10 ods. 10)
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. Súhrnné správy o zmluvách sa budú podľa návrhu predkladať pre zmluvy nad 5 000 eur, ktoré boli uzavreté za obdobie kalendárneho polroka. Zároveň sa môžu predkladať aj priebežne počas kalendárneho polroka, nielen po skončení kalendárneho polroka. Keďže súhrnné správy majú predstavovať zákazky za obdobie kalendárneho polroka, a teda by mali byť predložené po uplynutí tohto obdobia, nie je zrejmé, čo sa rozumie pod pojmom  „priebežné predkladanie“;  odporúčam preto uvedené spresniť, ako napríklad v § 111 ods. 2 pre podlimitné zákazky cez EKS a v § 117 ods. 6 vo vzťahu k zákazkám s nízkou hodnotou.