LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 1 [§ 2 ods. 5 písm. p)]
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie žiadam doplniť tak, aby boli zrejmé kritériá, pravidlá a štandardy na praktické posúdenie environmentálnych princípov zeleného verejného obstarávania. 
Vzhľadom na to, že navrhované znenie neustanovuje kritériá, pravidlá ani štandardy na praktické posúdenie environmentálnych princípov zeleného verejného obstarávania, považujem za nevyhnutné tieto upresniť v návrhu zákona alebo vo vykonávacom právnom predpise vydanom na jeho vykonanie.