LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V súvislosti so zmenou ustanovení týkajúcich sa nových správnych deliktov pre prevádzkovateľov elektronických prostriedkov za porušenie zákona (čl. I bod 68) odporúčam posúdiť tento vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy a ak z tohto titulu je možno predpokladať len marginálny vplyv, odporúčam to uviesť v doložke vplyvov bode 10. Poznámky.