LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: k bodu 20
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ponechať pôvodné znenie ustanovenia
Odôvodnenie:
Uchádzači a záujemcovia sú regulárne a legitímne subjekty zúčastňujúce sa procesu verejného obstarávania, ktoré majú povinnosť poznať zákon rovnako ako verejní obstarávatelia vrátane svojich práv a povinností súvisiacich s uplatnením revíznych postupov a zloženia kaucie