LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zmena § 1 ods. 14: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 15.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Zmena ustanovení § 5 ods. 4 v zmysle vyššie uvedeného
Odôvodnenie:
súčasný právny stav zvyšuje administratívnu náročnosť verejného obstarávania súvisiacu s rozlišovaním zákaziek, na ktoré sa zákon nevzťahuje od zákaziek s nízkou hodnotou a nadväzujúcimi povinnosťami súvisiacimi so zmenou charakteru zákazky v priebehu kalendárneho roka podľa finančného limitu