LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.:
podľa metodického usmernenia UVO č. 11500-5000/2018 definitívne zahrnúť medzi subjekty, ktoré sú oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch, okrem orgánov verejnej moci aj ďalšie subjekty, ktoré sú v postavení verejného obstarávateľa/obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie bodu č. 4: pre jednoznačné vymedzenie povinností verejných obstarávateľov/ obstarávateľov a uchádzačov je nevyhnutné stanoviť, ktorí verejní obstarávatelia podľa § 7 majú rovnaké právomoci a povinnosti získavať a používať údaje z informačných systémov verejnej správy pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo vzťahu k zákonu č. 177/2018 Z.z. v § 7 alebo v § 32 ods. 3 ako orgány verejnej moci