LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.:
stanoviť primeraný finančný limit pre podlimitné koncesie, ktoré sa podľa súčasného znenia zákona nachádzajú v limite od 0.- do 5. 548.000,00 €
Odôvodnenie: zosúladiť lehotu uchovávania dokumentácie v rámci jednotlivých postupov a pravidiel pri obstarávaní zákaziek