LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.:
správne prečíslovanie bodov § 10, do ktorého pribudli body 10 a 11, ale § 10 nemá body 8 a 9 (formálna pripomienka
Odôvodnenie: odstrániť formálne chyby uvedené v novele zákona č. 343/2018 Z.z. (formálna pripomienka)