LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚMS (Únia miest Slovenska)
Pripomienka k: Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.:
1. Zrušenie termínu „stavebné práce „ v ustanoveniach §§ 58 – 64 – Dynamický nákupný systém
Odôvodnenie: zosúladenie výkladu zákona pri obstarávaní stavebných prác ako zákaziek nie bežne dostupných s ustanoveniami týkajúcimi sa elektronického trhoviska (§ 13 a 14) ako aj ustanoveniami § 109 až 111 zákona (zásadná pripomienka)