LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K celému materiálu
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
-     upraviť aj Zjavne nedôvodnú žiadosť o nápravu, s podaním ktorej by a spájalo zamietnutie žiadosti o nápravu a prípadne aj možnosť uložiť pokutu
-     vypustiť navrhované pokuty pre VO (t.j. vypustiť bod 66. a 67.; prípadne bod 68. písm. o)
-     vypustiť ustanovenia o prešetrovaní (t.j. vypustiť bod 41. a vypustiť bod 43. ods. 8)