LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
2) Všetci poskytovatelia činnosti vo verejnom záujme sú povinný verejne obstarávať (tovary, služby, nástroje, stroje, mobilné prostriedky atď., ktoré spotrebúvajú a využívajú na činnosť vo verejnom záujme) v súlade s ustanoveniami zákona.