LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 3. vlastného materiálu
Dátum vytvorenia: 21.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v druhej vete slová "hodnotu zákazky" nahradiť slovami "zmluvnú cenu".
Odôvodnenie:
Kvôli zjednoteniu so slovami "so zmluvnými cenami" v prvej vete. Bolo by vhodné aj definovať, či zmluvná cena je cenou s DPH alebo bez DPH. Najmä v súvislosti s § 1 ods. 14 zákona, ktorý hovorí o predpokladanej hodnote, t.j. bez DPH.