LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bodu 35 § 118 ods. 4
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie ustanovenia § 118 ods. 4 neupravuje lehotu na poslanie súhrnnej správy, aj keď dôvodová správa ju uvádza. Navrhujeme do predmetného ustanovenia túto lehotu doplniť tak, aby zodpovedala ostatným ustanoveniam, ktoré sa týkajú posielania súhrnných správ Úradu pre verejné obstarávanie (body 27 a 34 návrhu zákona).
Odôvodnenie:
Pravdepodobne pri formulovaní predmetného ustanovenia zabudla sa uviesť lehota na poslanie súhrnnej správy. Ak novela zákona ustanoví povinnosť pre verejného obstarávateľa, je potrebné uviesť aj lehotu, v ktorej má byť takáto povinnosť splnená.