LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu ako celku
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame do návrhu zákona doplniť definíciu pojmu „komplexné objasnenie“ alebo vypustiť slovo „komplexné“. 
Odôvodnenie:
Z návrhu zákona nie je zrejmý rozdiel medzi použitým pojmom „komplexné objasnenie“ a pojmom „objasnenie“. V praxi pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa môžu vznikať problém, aby posúdil, či dotknuté skutočnosti alebo okolnosti sú „objasnené“ alebo „komplexne objasnené“.