LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu ako celku
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame do návrhu zákona doplniť definíciu pojmu „prevádzkovateľ elektronického prostriedku“.
Odôvodnenie:
Táto definícia v návrhu zákona chýba a v záujme právnej istoty pri realizácii zákona o verejnom obstarávaní je potrebné definovať tento pojem, aby nedošlo k sporom pri jeho výklade.