LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 10
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 10 odporúčame slovo „písm.“ nahradiť slovom „písmene“.

Odôvodnenie
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.