LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: Nad rámec predkladaného návrhu
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V § 170 ods. 3:
V prvej vete sa vypúšťajú slová "pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody".
Odôvodnenie: 
Možnosť podať námietky pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody je v rozpore s § 56 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.