LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 38
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 158b ods. 1 odporúčame na konci pripojiť slová „o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov“ a zároveň z dôvodu nezavedenia skratky tohto pojmu rozpísať ho aj v odseku 3 (2x), prípadne v odseku 12 zaviesť skratku „žiadosť o zápis“.