LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k: Čl. I bod 33
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
k § 117 ods. 5 (Zákazky s nízkou hodnotou – „dohody uchádzačov“) –  žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady.
Odôvodnenie
Rovnako v nadlimite s "vyhodnocovaním podmienok účasti kedykoľvek zásadne nesúhlasíme. Tiež nesúhlasíme so zaradením dôvodov na vylúčenie osoby / zo súťaže z dôvodu „dôvodného podozrenia na dohody uchádzačov“ do Vyhodnotenia podmienok účasti / z dôvodov vyššie uvedených, nakoľko skôr patrí do Vyhodnotenia ponúk a do dôvodov na vylúčenie ponúk.