LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k: Čl. I bod 28
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady.
Odôvodnenie
V tejto etape súťaže ešte nie je známe či tu je „dôvodné podozrenie na  dohody uchádzačov“, a táto skutočnosť bude známa až po posúdení a vyhodnotení ponúk.