LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OSO (Okrúhly stôl obstarávania)
Pripomienka k: Čl. I Bod 67
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
OSO navrhuje v novonavrhovanom § 182 ods. 3 písm. d) upraviť znenie takto:  

§ 182 ods. 3 písm. d) znie:
d) porušil niektorú z povinností podľa § 20 ods. 1 až 3, ods. 13 až 16 a ods. 19,

Odôvodnenie:
Máme za to, že verejný obstarávateľ nemôže byť sankcionovaný za prípadne nesplnenie požiadaviek kladených na elektronické prostriedky, ktoré budú zapísané v zozname elektronických prostriedkov po splnení obligatórnych požiadaviek podľa § 20 a vyhlášky č. 41/2019. Takisto nemôže byť sankcionovaný za § 20 ods. 17 ZVO.