LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: K Čl. I bod 21 ( k § 49 ods. 6)
Dátum vytvorenia: 19.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Informačný systém by nemal povoliť predložiť viac ako jednu ponuku. Ak ostane takto zadefinovaný ods. 6, tak uchádzačom nič nebráni, aby vložili do IS aj napr. 10 ponúk a ver. obstarávateľ/obstarávateľ bude povinný hľadať medzi množstvom vložených ponúk od všetkých uchádzačov, ktorá ponuka bola vložená ako posledná. Neprehľadné, neefektívne.