LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame do kritérií obstarávania doplniť zákonnú podmienku, že úspešný uchádzač sa musí zaviazať k rešpektovaniu nárokov, práv a povinností vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy, t. j. podnikovej kolektívnej zmluvy a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Odôvodnenie:
Touto úpravou by došlo k zabezpečeniu nárokov, ktoré vyplývajú zamestnancom z kolektívnych zmlúv.