LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 2014.24.EÚ v platnom znení:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
3. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že návrhom zákona sa novelizujú aj iné ustanovenia zákona, ktoré predstavujú transpozíciu smernice 2014/24EÚ v platnom znení. Ide napr. o Čl. I, bod 7, § 19 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 73 smernice, o Čl. I, § 20 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 22 ods. 1 a 2 smernice, o Čl. I, bod 10, § 20 ods. 11 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 22 ods. 6 smernice a príloha IV smernice,  o Čl. I, bod 12, § 22 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 21 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 13, § 24 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 84 ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 14, § 38 ods. 1 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 58 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 16, § 40 ods. 4 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 56 ods. 3 smernice, o Čl. I, bod 17, § 40 ods. 6 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 56 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 18, § 40 ods. 6 písm. g) zákona, do ktorého je transponovaný čl. 56 ods. 1 smernice, o Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 55 ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 68, § 182 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 57 ods. 7 smernice. 
Žiadame uvedené doplniť do tabuľky zhody a riadne preukázať transpozíciu smernice.