LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K transpozícii a k tabuľke zhody so smernicou 92.13.EHS v platnom znení:
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
3. Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že návrhom zákona sa novelizujú aj iné ustanovenia zákona, ktoré predstavujú transpozíciu smernice 92/13/EHS v platnom znení. Ide napr. o Čl. I, bod 20, § 40 ods. 13 písm. a) zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2a ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 40, § 164 ods. 3 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2a ods. 1 a 2c smernice, o Čl. I, bod 44, § 170 ods. 1 písm. d), do ktorého je transponovaný čl. 1 ods. 2 a čl. 2a ods. 2 smernice, o Čl. I, bod 61, § 177 ods. 12 zákona, do ktorého je transponovaný čl. 2 ods. 9 smernice.