LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k: Bod 2 (§ 10 ods. 4)
Dátum vytvorenia: 18.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby bol vydaný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by určoval zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky.

Odôvodnenie:
Nemáme pripomienky k regulácii možnosti obmedzenia prístupu hospodárskych subjektov z tretích krajín do verejného obstarávania v  Slovenskej republiky. Máme však pochybnosti, či verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, bude schopný vyhodnotiť správne a včas, či existuje medzinárodná zmluva, ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte. Domnievame sa, že pre aplikáciu tohto ustanovenia v praxi je nevyhnutné, aby relevantný orgán verejnej moci vydal záväzný zoznam štátov, ktoré zabezpečujú recipročný prístup k verejnému obstarávaniu pre subjekty so sídlom na území Slovenskej republiky.