LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 72
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 187f ods. 5 písm. c) a ods. 6 písm. c) je uvedený nesprávny odkaz na § 8. Zrejme mal byť uvedený odkaz na § 167 ods. 8. V § 187f ods. 6 písm. g) odporúčame nahradiť slová "§ 174 ods. 1 písm. r)" slovami "§ 174 ods. 1 písm. q)".

Odôvodnenie: Spresnenie.