LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 68
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame opätovne zvážiť písmena l) a n). 

Odôvodnenie: V prípade podania nedôvodných námietok, resp. nedôvodného odvolania dôjde podľa návrhu k zastaveniu konania, prepadnutiu kaucie aj uloženiu sankcie. Ide teda o dvojitú, resp. až trojitú sankciu.