LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 56. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z ustanovenia § 174 ods. 1 žiadame predkladateľa vypustiť slovo "najmä".

Odôvodnenie: návrh nového ustanovenia § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré upravuje nedôvodné námietky je dostatočne široko definovaný, preto navrhujeme, aby výpočet možných skutočností, označených ako nedôvodné námietky bol taxatívny v záujme právnej istoty.