LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 43
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Prvú vetu odseku 7 odporúčame upraviť napríklad takto: "Úrad môže požiadať o súčinnosť Protimonopolný úrad Slovenskej republiky." alebo "Úrad môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o vyjadrenie ."

Odôvodnenie: Zjednodušenie ustanovenia.