LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 38
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 158b ods. 2 písm. c) odporúčame vložiť za slovo "organizácie" slová "prevádzkovateľa elektronického prostriedku". Tieto slová odporúčame vložiť aj v písmene d) za slová "štatutárnym orgánom", "prokuristom" a "členom dozorného orgánu" a v písmene e) za slová "čestné vyhlásenie prevádzkovateľa". 

Odôvodnenie: Spresnenie.