LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Obyčajná pripomienka v súvislosti s novelizáciou zákona navrhujeme V § 1 ods. 12 písm. y)  nasledovné znenie: „dodanie krmív určených pre zvieratá, ryby a poľovnú zver,“
 
Odôvodnenie:
Individuálna spotreba a nutričná potreba krmiva u jednotlivých druhov živočíchov je daná rozličnou potrebou živín, ktorá sa mení vzhľadom na hmotnosť, vek, pohlavie, sezónu, spôsob ustajnenia a mnoho ďalších vplyvov... V podmienkach niektorých obstarávateľov (napr. LESY Slovenskej republiky, š. p.), ktorí sa zaoberajú chovom rôznych živočíchov (napr. rýb, koní, zubra, prikrmovaním poľovnej zveri) by sa úpravou zabezpečil, vzhľadom na rôzne nároky na zloženie krmiva jeho potrebu v priebehu roka, jeho efektívnejší a administratívne menej náročný nákup.