LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 20
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Odporúčame preformulovať slová "a informácie o povinnosti s podaním námietok zložiť kauciu podľa § 172" z dôvodu, že nie je zrejmé, ku ktorému textu sa táto povinnosť viaže a z dôvodu nezrozumiteľnosti. Jazyková pripomienka.