LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 13
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame za slovo "skončenia" vložiť slovo "zmluvy". Legislatívno-technická pripomienka.