LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vložiť chýbajúcu bodku
- na konci novelizačného bodu 19, 
- na konci novelizačného bodu 52,
- na konci novelizačného bodu 55,
- v bode 63 § 179 ods. 3 za slovo "skutočností".