LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi zvážiť, či v bodoch 3, 27, 34 a 35 pri poskytnutí údaja "dátum narodenia" nejde o zásah do osobných údajov a následne ustanovenie upraviť v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.