LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bod 39 § 164 ods. 2 písm. f) odporúčame medzi slová „prostriedku prostredníctvom“ doplniť čiarku. 
Odôvodnenie: Pripomienka formálneho charakteru