LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10276-P/2019
Podnet: plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Hlivák, Miroslav, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/520
Dátum začiatku MPK: 01.07.2019
Dátum konca MPK: 22.07.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 01.07.2019
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.07.2019
Ukončenie štádia: 22.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia: 21.08.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)