LP/2019/480 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FTE automotive Slovakia s.r.o., IČO 36 493 406, na realizáciu investičného zámeru v Prešove

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 02029/2019-4220-35515
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/480
Dátum začiatku MPK: 14.06.2019
Dátum konca MPK: 27.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2019
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)