LP/2019/463 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 18887/2019/SCDPK/46406-M
Podnet: Iniciatívy materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.01.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/463
Dátum začiatku MPK: 12.06.2019
Dátum konca MPK: 02.07.2019
Novelizované predpisy: 476/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.06.2019
Ukončenie štádia: 12.06.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2019
Ukončenie štádia: 02.07.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.07.2019
Ukončenie štádia: 05.08.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.08.2019
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia: