LP/2019/46 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 05690/2019/SBPMR
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/46
Dátum začiatku MPK: 07.02.2019
Dátum konca MPK: 27.02.2019
Novelizované predpisy: 443/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

150/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

182/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.01.2019
Ukončenie štádia: 07.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia: 27.02.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 03.04.2019
Začiatok štádia: 11.04.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia: 24.04.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)