LP/2019/449 Návrh Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: LPO - 3532/2019
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Frindrichová, Mária, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/449
Dátum začiatku MPK: 03.06.2019
Dátum konca MPK: 14.06.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 03.06.2019
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.06.2019
Ukončenie štádia: 14.06.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)