LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K poznámkam pod čiarou
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
5. V poznámke pod čiarou č. 20 žiadame za slovom „nariadenia“ doplniť slová  „Európskeho parlamentu a Rady“.