LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K poznámkam pod čiarou
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V poznámke pod čiarou č. 1, žiadame pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení, v publikačnom zdroji oddeliť číslovku „346“ a dátum „20.12.2013“, čiarkou.